POROČILO O DOSEDANJEM DELU 

17.06.2009

- Ideja

 

11.07.2009

- Delovna akcija – obnova poti od brvi do razpotja na gozdni cesti (20 udeležencev) obeh občin

 

14.07.2009

- Društvo Sv. Neža potrdilo partnerstvo v projektu ( oddaja prijave za pridobitev evropskega denarja pod naslovom Z Brezij na Brezje)

 

29.09.2009

- Opravljen je bil pogovor pri patru Leopoldu na Brezjah (potrjena vsebina poti)

 

14. 11.2009

- Bilo je izvedeno 1. romanje po predvideni trasi, ki se ga je udeležilo 29 romarjev. S tem je bila tudi potrjena vsebina poti in s tem ROŽNOVENSKA POT tudi uradno postavljena. (organizator romanja: Regijski odbor ženske zveze pri N.S.i, Gorenjska 1 – Marija Lavtar)

 

07.01.2010

- Izdelan je idejni projekt opreme Rožnovenske poti (avtorja Boštjan Gabrovšek, udia in Primož Hočevar, udia), v katerem je določena trasa poti, kakor tudi lokacija postavitve primarnih in sekundarnih elementov označevanja, klopi, dveh pitnikov in wc-jev. Ti elementi opreme so v projektu tudi oblikovno obdelani do faze za izvedbo.

 

24.02.2010

- Dobili smo soglasje MOP Agencija za okolje

 

01.04.2010

- Pot se imenuje ROŽNOVENSKA POT ( sestanek na Občini Tržič)

 

14. 05.2010

- Dobili raziskavo z naslovom Evidentirana kulturna dediščina in spomeniki ob poti Raziskavo kulturne dediščine (mag. Tita Porenta) in Projekt opreme (arh.Boštjan Gabrovšek)

 

19.05.2010

- Občina Radovljica potrdila partnerstvo v projektu

 

05.04.2011

- Markiranje poti (J.Grohar in J. Piskar)

 

22.06.2011

- 1. zloženka natisnjena (tiskar Franc Jagodic s.p. – Jagraf sponzoriral celotno izvedbo)

 

29.05.2011

- Izvedena je detajlna določitev zemljišč z določitvijo mikrolokacije postavitve opreme (J. Grohar in B.Gabrovšek) in pridobitev soglasij lastnikov zemljišč.

 

26.09.2011

- Ustanovitev Skupine prijatelji Rožnovenske poti

 

01.02.2012

- Nastanek možnost za postavitev info točke pr Matičk

 

18.06.2012

- Postavitev smerokaza Brezje 30min. in Kovor 30 min. (Dani Zupan, Jani Grohar)

 

09.08.2012

- Izdelan je predlog spletne strani (Marko Poljanc)

 

13.09.2012

- Na Brezjah pri Mariji Pomagaj je pater Silvin po večerni maši (ob 19.00 uri) blagoslovil napisne plošče. S tem dogodkom je bil postavljen TEMELJ ZA ŽIVLJENJE ROŽNOVENSKE POTI.

 

17.09.2012

- Postavljeni so prvi stebri za opremo

 

21.09.2012

- Izvedena je oprema poti po projektu

 

12.11.2012

- Dobili smo 2. zloženko

 

 

 

Predstavitve:

 

14.09.2009

-     Predstavitev na delavnici za ročna dela (Društvo Sveta Neža)

 

01.10.2009

-     Predstavitev Svetopisemski skupini na Brezjah

 

09.10.2009

-     Predstavitev na Občini Radovljica (Andreja Schmitt)

 

20.10.2009

-     Sestanek na Občini Radovljica in ogled trase (Andreja Schmitt, Alenka Langus, predsednika KS in Turističnega društva Brezje)

 

22.10. 2009

-     Seznanitev s potjo na Romarskem uradu Brezje (pater Bogdan)

 

30.01.2010

-    Zimski ogled poti (Tita Porenta)

 

12.02.2010

-     Seznanitev Izvršilnega odbora Društva Sveta Neža

 

26.02.2010

-     Predstavitev na Občnem zboru Društva Sveta Neža

 

09. 03. 2010

-       V Domu družbenih organizacij na Brezjah je bila izvedena predstavitev, katere se je udeležilo 39 oseb ( pogostitev).

 

22.09.2010

-       Predstavitev v restavraciji Raj na Zboru za vrednote (NSi)

 

04.05.2011

-     Objavljen članek v Delu (novinarka Marjana Hanc)

 

30.09.2011

-     Intervju na radiu Ognjišče (oddaja Doživetja narave )

 

01.10..2012

-   tiskovna konferenca v DDO na Brezjah

 

 

 

Možnosti razvoja

Vzporedno z izvajanjem posameznih dejavnosti pri izvedbi projekta se odkrivajo vedno nove razvojne možnosti.

Za območje izven Občine Tržič, potekajo dogovori z Občino Radovljica, Krajevno skupnostjo Brezje in Turističnim društvom Brezje.

 

   Priprava vsebine

Osnovna vsebina in oprema Rožnovenske poti je postavljena. Z izvajanjem te vsebine  bo zaščitena tako kulturna dediščina kakor tudi naravne vrednote na tem območju.

                                                                                            

 

Pripravila Jana Grohar